El parc Nacional d’Asinara

E l p ar c d’Asina ra e s t roba e n el ter ritori de Porto Torres. Aquesta illa te una forma sinuosa i allar gada en sentit nort-sud amb una longitud de 17,5 km, i una amplada màxima de 6,14 km.

Aquesta illa consta de paisatges molt diversos, amb abruptes penya-segats a la costa més occidental amb l’alternança de grans cales i petites platges, on la morfologia recorda

molt a la típica del granit a les “ries” de l’Europa oriental.

La vegetació és la típica Mediterrània amb espècies termòfiles, com són el llentiscle, la ginebra, la lleteresa de bosc, o l’aladern de fulla estreta.

La flora inclou unes 678 espècies, de les quals 29 són edèmiques, algunes exclusives del nord de Sardenya i altres característiques de la raça sarda.

També cal destacar la gran varietat d’animals salvatges que podem trobar a l’illa, amb més de 80 espècies de vertebrats terrestres, inclosos els muflons, porc senglars, els caballs, el burro i el burro albí (que és el vertebrat endèmic més gran de l’illa). Pel que fa a les aus, l’illa es un important punt d’ancoratge per a moltes de les aus migratòries europees, que trien aquesta illa com a lloc de reproducció ( com per exemple el corb marí verd, el falcó peregrí, la perdiu sarda...etc.).

El medi ambient marí, també es molt ric des de el punt de vista biològic, i té diferents característiques, degut sobre tot a la diversitat del sòl des de un punt de vista morfològic. La part superior de la costa va ser colonitzada per dues espècies molt rares, de la família de les algues roges gegants. En aigües més profundes ( fins a uns 70 m) hi trobem les algues brunes, mentre que en un substrat ja més arenós hi trobem la Posidonia Oceànica.

En aquestes aigües el peix que trobem més abundant es el mero, la “corvina”, el llobarro.Com a mamífers marins trobem, els dofins llistats y de morro de botella i alguns lleons marins.


Galeria fotogràfica: (Font: www.sardegnaambiente.it i www.panoramio.com)


Per a més informació anar l'enllaç:http://www.sardegnaambiente.it/foreste/index.php