HIDROGRAFIA

La xarxa fluvial, com reflexa de l'estructura del relleu, es menys evolucionada que la de la resta del continent europeu, com sovint en el ambit mediterrani. Per la qual cosa els rius sards presenten per regla general, conques reduides, recorreguts curts o no massa llargs, pendents elevades, forts estiatges i una gran irregularitat interanual, amb moduls absoluts i relatius de menor cuantia que evidencien una menor alimentacio i els efectes d'una mes gran evaporacio i infiltracio proufundes. Es important perque cap d'aquestes corrents han pogut esser utilitzades com a vies navigables que facilitessin la comunicacio intraterritorial; per contra l'escassedat dels recursos hidrics que pateixen en aquest domini ecologic favoreix que tots aquests rius siguin sotmesos a intens aprofitament i regulacio per multiples usos.
Sardenya te unes condicions climàtiques i una distribució de precipitacions molt estacionals, la qual cosa provoca una gran irregularitat en els rius. Es per això que molts rius i torrents nomes siguin visibles en ocasions de fortes pluges hivernals o primaverals. Degut a les característiques del territori l'àrea de captació es petita, les conques son reduïdes y son pobres en aigua generalment.
Els principals rius son: - Riu Flumendosa. 127 km. Províncies de Cagliari, Nuoro - Riu Mannu . 93 km. Províncies de Cagliari, Nuoro - Riu Cedrino . 76 km. Província de Nuoro - Riu Taloro. 63 km. Províncies de Cagliari, Nuoro - Riu Liscia. 57 km. Província de Sassari - Riu Tirso. 150km. Províncies de Cagliari, Nuoro, Sassari
Font: http://www.globalgeografia.com/Descripció de les conques hidrogràfiques
Altimetria i pendents en el territori de Sardenya (Pla Regional de Paisatge, Informe General, 2006).

Tots els llacs a l'illa, excepte per al Llac de Baratz, són artificials, creats pel tancament de moltes vies, i son la principal font d'aigua. La xarxa hidrogràfica superficial té alguns dels principals rius perennes i una sèrie interminable de petits cursos d'aigua de caracter torrencial. La xarxa hidrogràfica té algunes modificacions fetes per l'home en relació a les obres de terraplè, i en alguns casos, la desviació de rius, principalment amb la finalitat de protegir les zones urbanes dels riscos d'inundacions.

Longitut Conca

Riu Tirso 153.60 km 3'365.78 km2

Riu Coghinas 64.40 km 2'551.61 km2

Riu Flumendosa 147.82 km 1'841.77 km2

Riu Mannu 95.77 km 1'779.46 km2

Riu Cedrino 77.18 km 1'075.90 km2

Problemàtica de l'aigua a Sardenya
Els problemes que s'enfronta a Sardenya són comuns a moltes regions del sud d'Itàlia i els països de la conca mediterrània. Els principals problemes ambientals son; el règim hidrològic, el risc de desertització, la qualitat de l'aigua i la salinització


http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_13_20090522180813.pdfEstimació de recusos d'aigua disponible a l'illa de Sardenya utilitzant el model SWAT

Estudi realitzat per el "Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna" en el qual s'estudia el cicle de l'aigua a escala regional mitjançant un model fisic, per fer una estimació del total d'aigua disponible a l'illa de Sardenya, produir una base de dades de parametrització per a l'ús de la terra i del sòl a escala regional, i com fer front a la insuficiència de dades climàtiques diària.

L'experiència més important de Sardenya és la "SISS" l'estudi dels recursos d'aigua superficial l'illa de Sardenya.


Conques sota investigació

Mes informació a:
http://www.brc.tamus.edu/swat/2ndswatconf/Session%20C/cau.pdf


El Mar Tirré es la part del Mar Mediterrani que s’ exten al oest de la península italiana entre Còrsega, Sardenya, Toscana, Lacio, Calabria y Campania, unit al Mar Jònic per l’estret de Messina i separat del Mar de Liguria per l’ illa d’ Elba. La seva profunditat màxima es de 3.785 metres. Es troba pròxim a la falla de divideix Àfrica d’Europa , això fa que predominin les carenes muntanyoses i els volcans.
El Mar de Sardenya es la part del Mar Mediterrani, situada entre l’ illa italiana de Sardenya y el arxipèlag espanyol de les Balears. Aquest nom s’utilitza sobre tot en la regió occidental de Sardenya, des de les Boques de Bonifacio (estret entre Córcega i Sardenya) fins les aigües del Canal de Córcega (aigües entre Sardenya i Túnez). En les costes a les que banya en les illes Balears no s’utilitza aquesta denominació.

Font: http://www.fiumi.com/


Enllaç video sobre la natura a Sardenya

Font: http://www.regione.sardegna.it/