Cinquena seqüència:
El petit massís quasi ha finalitzat el seu desplaçament