Parc del Monte Arci

El parc del Monte Arci, te una delimitació d’unes 13.500 hectàrees. La particularitat de la zona delimitada, es la presència de les principals formacions volcàniques i minerals, com per exemple la obsidiana.

Durant l’època prehistòrica va ser la llar per a l’home, ja que s’han trobat bastants ferramentes de producció i recol·lecció de pedra.

A més a més aquesta zona presenta una gran formació boscosa formada per rouredes i matolls de tipus mediterrani evolucionat incloses varies zones degradades.

En quant a la vida salvatge aquest parc compta amb: porc senglars, guineus, gats salvatges, martes, mosteles, a més a més amb una població en recuperació de cérvols i daines. En quant a les aus, destaquen les típiques del mediterrani, a més de moltes aus rapinyaires com el falcó cernícal , o el gavilan.


Un dels aspectes més relacionats amb el Mont Arci, com em esmentat abans es la extracció de la obsidiana, i la seva zona de “geo-minerals” està declarat per la UNESCO Patrimoni d’interès Internacional.


Galeria fotogràfica:
(Font: www.sardegnaambiente.it i www.panoramio.com)

Per a més informació anar l'enllaç:http://www.sardegnaambiente.it/foreste/index.php