Quarta seqüència:
El nou massís sard-cors migra cap a orient